Ga naar de inhoud

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Heel eenvoudig. Je koopt de regenton door deze te bestellen via onze contactpagina en plaatst deze op een zichtbare plaats bij jouw huis.  En dit biedt jou de kans om op een ontspannen en spontane manier te getuigen van jouw geloof.

Door het kopen van een regenton draag je direct bij aan een concreet goed doel. Mplilo foundation is een organisatie die waterbronnen slaat in Zimbabwe. Uit de opbrengst van elke regenton die verkocht wordt, wordt een bijdrage (+/10%) geleverd aan een waterbron in Zimbabwe. 

Voor meer informatie www.mpilofoundation.com

Zo kan jij van betekenis zijn. Geestelijk en concreet door het opvangen van kostbaar regenwater. 

In Jesaja 41:17,18 staat een bijzondere tekst : “Armen en behoeftigen zoeken water – niets! Hun tong verdroogt van de dorst. Ik, de Heer, zal hun antwoord geven, Ik de God van Israël, zal hen niet verlaten, Ik laat op de kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in valleien. In de woestijn laat ik meren ontstaan, uit dorre grond borrelt water op”

In Nederland verdort het christelijke landschap zou je kunnen zeggen. Ledenaantallen van kerken dalen en daardoor vermindert de lokale zichtbaarheid van de kerk. Met deze regenton maak je een tegengestelde beweging, je wordt als christen op een laagdrempelige manier (weer) zichtbaar door je fysieke getuigenis.

 

Maar niet alleen je eigen getuigenis versterkt de beweging om Jezus’ boodschap weer zichtbaar te maken in de straten van Nederland, er zijn veel meer mogelijkheden!

Evangelisatiecommissies kunnen een grote rol spelen in de verspreiding en activering van deze beweging. Zo kan in één gemeente misschien wel 20 regentonnen of meer gekocht en geplaatst worden wat echt herkenbaar gaat worden.

Naast evangelisatiecommissies zijn er ongetwijfeld meer commissies of activiteiten te bedenken waar deze beweging een plek kan innemen.

Zo leren wij van- en met elkaar en kunnen wij elkaar aanmoedigen om zichtbaar te worden als christen. Om te getuigen, om een rivier van Levend water te mogen zijn.

 

 

 

Ik geef u levend water waar u nooit meer dorst van krijgt”

Johannes 4:14