Ga naar de inhoud

Mooie Bijbelteksten

Er zijn heel veel mooie lijnen te trekken rondom het thema Water uit de Bijbel. Er is ook ontelbaar vaak over gepreekt. Je kan dit zelf zien en ervaren als je het  thema Water googelt.

Hieronder volgt een lijst van mooie teksten. Via het contactformulier mag jij jouw ervaring of tekst wel delen, dan vullen wij deze aan op deze pagina en dan zal dit een hele mooie lijst worden. Deze teksten kan je weer gebruiken om te getuigen.

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Tekst
Job 36 27 "Hij schept de waterdruppels op en zeeft de regen door zijn nevels, dan daalt deze uit de wolken neer, daalt neer op alle mensen".
psalm 1 3 "Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei."
Jesaja 12 3 "Vol vreugde zullen jullie water putten, uit de bron van redding".
Jesaja 35 6b "Watersromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden"
18 "Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in valleien. In de woestijn laat ik meren ontstaan, uit dorre grond borrelt water op"
Jesaja 43 18-19 "Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis"
Jesaja 44 3 "Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn Geest uitgieten over je nazaten en Mijn Zegen over je telgen".
Jeremia 17 8 "Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot aan de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht".
Ezechiel 47 vers 1 t/m12
Hosea 6 3b

Hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.

Johannes 4 14 "Ik geef u levend water waar  nooit meer dorst van krijgt"
Johannes 7 38 "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft"
Johannes 10 10 "Ik ben gekomen opdat zij leven hebben in overvloed".
Handelingen 1 8 "maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen.. Tot aan de uiteinden van de aarde".
1 kor 10 4b "Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde- en die rots was Christus".
Openbaring 22 1 "Hij liet mij een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam."
Openbaring 22 17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

Heeft u nu ook een passende tekst? we horen het graag van u.
Vul onderstaande formulier in of stuur een mail naar info@miraclewater.nl

We zullen deze dan toevoegen aan bovenstaande lijst.
    *= verplicht in te vullen

    Ik geef u levend water waar u nooit meer dorst van krijgt”

    Johannes 4:14